Η ομάδα του κέντρου μας είναι διεπιστημονική και απαρτίζεται από:

 • Εργοθεραπευτή

 • Λογοθεραπευτή

 • Ειδικό Παιδαγωγό

 • Ψυχολόγο

 • Παιδοψυχίατρο

Δράσεις/Συνεργασίες της Ομάδας

 • ​​Επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς φορείς: κατά περίπτωση και πάντοτε με τη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων, επιδιώκουμε να ερχόμαστε σε επαφή (τηλεφωνικώς ή με συνάντηση) με εκπαιδευτικούς, άλλους ειδικούς ψυχικής υγείας, ιατρούς ή όποιο πρόσωπο παρακολουθεί το παιδί.

 • Τακτικές συναντήσεις της διεπιστημονικής ομάδας, κατά τις οποίες συζητώνται τα νέα και τα τρέχοντα περιστατικά. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σφαιρική θεώρηση των παραμέτρων του κάθε περιστατικού.

 • Συνεχής κατάρτιση των θεραπευτών μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων, ομιλιών κ.λ.π.

 • Ευαισθητοποίηση της κοινότητας με ενημερωτικές ομιλίες, ημερίδες κ.λ.π. για θέματα που επιλέγονται από την κοινότητα ή την ομάδα μας.

 • Εξωτερική συνεργασία με αναπτυξιολόγο, παιδονευρολόγο, παιδίατρο, παιδοδοντίατρο και παιδοενδοκρινολόγο.

 • Συνεργασία και επικοινωνία τόσο με δημόσιους φορείς αξιολόγησης (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα), όσο και με άλλους ιδιωτικούς φορείς.

 

Στόχοι της επικοινωνίας αυτής είναι η ανταλλαγή πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση της εκάστοτε περίπτωσης, η ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού και τις αλλαγές που παρατηρούνται και η συνεργασία, με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών κάθε παιδιού και εφαρμογή του ατομικού του προγράμματος. Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις επαφές αυτές, τα διαχειριζόμαστε με απόλυτη εχεμύθεια.

©2020 Έργο, Λόγος & Γραφή