Κοινωνικές Δεξιότητες

Οι ομάδες ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων απευθύνονται σε παιδιά όλων των ηλικιών (προσχολικής έως και εφηβικής ηλικίας) με δυσκολίες στον τομέα της κοινωνικοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να είναι παιδιά με διάγνωση διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής (φάσμα αυτισμού, Asperger), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, προβλήματα συμπεριφοράς, ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσκολίες επικοινωνίας και μάθησης. Ο στόχος των ομάδων αυτών είναι να ενισχύσουν την κοινωνικότητα των παιδιών, εκπαιδεύοντάς τα στους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν κάθε ομάδα μέσω παιχνιδιού, δημιουργικών δραστηριοτήτων, καλλιτεχνικών κατασκευών, θεατρικού παιχνιδιού και παιχνίδια ρόλων. Οι συναντήσεις των ομάδων γίνονται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση στο χώρο του κέντρου.

Μέσα από τις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων, τα παιδιά μαθαίνουν να: